dima
  • Crooswijk Werkt

    Crooswijk werkt is een uitvoeringsprogramma van vier samenwerkingspartners - gemeente Rotterdam, deelgemeente Kralingen-Crooswijk en de woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam - om de wijk Crooswijk aan te pakken.

    Er werd gevraagd om een beeldmerk met een stempel-effect te maken. Dit logo zal in de hele wijk Crooswijk op verschillende manieren worden toegepast om voor de bewoners zichtbaar aanwezig te zijn.